Zgłoszenie procesu rekrutacji

1. Informacja o stanowisku pracy
2. Miejsce wykonywania pracy (adres)
3. Wymagane wykształcenie
wyższe
średnie ogólne/ponadgimnazjalne
średnie zawodowe/ponadgimnazjalne
zawodowe
podstawowe/brak wykształcenia
4. Wymagane doświadczenie
5. Zakres obowiązków
6. Umiejętności
Umiejętność Poziom/rodzaj
Uniwersalne
Obsługa komputera
MS Office - Word
MS Office - Excel
Język
Prawo jazdy
Specjalistyczne
Obsługa programu
Książeczka do celów
sanitarno - epidemiologicznych
Uprawnienia na wózek widłowy
Inne uprawnienia
7. Cechy charakteru kandydata/kompetencje miękkie
8. Wymagania odnośnie rodzaju i stopnia niepełnosprawności
Lekki
Umiarkowany
Znaczny
9. Rodzaj pracy
10. Osoba odpowiedzialna za projekt po stronie klienta