Zleć nam rekrutację - pracuj z najlepszymi!
Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi rekrutacyjne oraz rozwiązania wspierające dla Twojej firmy.

O naszej firmie


Od kilkunastu lat firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych angażuje się w budowanie rynku pracy, ukierunkowanego na dojrzałą, odpowiedzialną politykę personalną, będącą symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Efektem skali prowadzonych przez nas działań jest utworzenie serwisu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – www.rekrutacja.obpon.pl, jest on platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami.

Stwarzamy możliwość nawiązania współpracy przedsiębiorcom poszukującym pracowników i osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć zatrudnienie. Dla Firm jesteśmy gwarantem znalezienia odpowiedniego pracownika, zaś osobom niepełnosprawnym zapewniamy najbardziej optymalne warunki rozwoju zawodowego.

Redukujemy koszty

Usprawniamy pracę firmy

Oszczędzamy czas

Nasze osiągnięcia - Obpon w liczbach


Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze HR, ukierunkowanym na specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych, swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, optymalizacji procesów oraz realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu.

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami


Procesy rekrutacyjne osób niepełnosprawnych wymagają szczególnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, wrażliwości i indywidulanego podejścia do kandydata.

Oferujemy kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nasze działania są skuteczne, ponieważ dopasowujemy miejsca pracy w oparciu o znajomość zagadnień rehabilitacji zawodowej osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności i potrzeb w zakresie adaptacji warunków, które muszą być spełnione, aby osoba niepełnosprawna dobrze funkcjonowała w pracy i wykazywała się odpowiednią efektywnością na miarę rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę.

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów spośród osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki danego stanowiska.

Prowadzimy rekrutację w oparciu o własną bazę kandydatów oraz współpracę z najlepszymi uczelniami w Polsce, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób.

Powierzając nam proces rekrutacji niepełnosprawnych pracowników, pracodawca zyskuje pewność, że uzyska rekomendację najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a pracownik pewność i stabilność zatrudnienia.

Wybór odpowiedniego kandydata konsultowany jest ze specjalistami z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, co gwarantuje optymalny dobór kadr. Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za proces rekrutacji i zapewniamy 1 miesięczną gwarancję rekomendowanego pracownika.
Wspieramy także pracodawców w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, kadr, księgowości, ulg, dofinansowań i uprawnień, którymi dysponuje pracodawca jak i sam niepełnosprawny pracownik. Tym samym, gwarantujemy poprawność wszelkich działań związanych ze specyfiką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści zarówno finansowych, jak również tych, związanych z widocznym efektem pracy.

Zatrudnienie wydajnych pracowników z określonymi umiejętnościami, dzięki którym pracodawcy udaje się uzyskać właściwy i pożądany efekt pracy jest dla nas celem nadrzędnym – automatycznym dodatkiem wynikającym z naszych działań dla pracodawcy są korzyści finansowe np. w postaci comiesięcznych zwolnień z wpłat na PFRON z tytułu nie osiągania 6% wskaźnika zatrudnienia oraz uzyskiwanie innych ulg i dofinansowań.

Zapewniamy maksymalną optymalizację zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod kątem już osiągniętego wskaźnika zatrudnienia w kontekście rekrutacji dodatkowych pracowników, analizę stanowisk pracy pod kątem prowadzonej działalności zarówno w pracy stacjonarnej jak i telepracy.

Uświadamiamy pracodawcom, by patrzyli na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w kategoriach wielu wartości dodanych, a nie tylko kategoriach zysku finansowego. Pomagamy w realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmą i podnoszeniu etycznych standardów działania i pracy poprzez realizację założeń CSR.

Współpracując z największymi najbardziej znanymi pracodawcami w Polsce jesteśmy w stanie sprostać wysoko postawionym oczekiwaniom poprzez tworzenie zespołów pracowniczych metodą „do skutku”. Tworzymy w firmach efektywne i odpowiednio dobrane do wykonywania określonych zadań zespoły pracowników.

Ze względu na fakt, iż w naszym zespole posiadamy wybitnych specjalistów z zakresu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ale także ekspertów z zakresu księgowości, podatków, prawa, finansów możemy zaproponować Państwu kompleksową pomoc.

Przeprowadzamy audyty zatrudnienia, szkolenia grupowe i indywidualne dla kadr i księgowości oraz uczestniczymy przy ewentualnych zewnętrznych kontrolach u naszych klientów.

Dysponując zespołem doświadczonych programistów i informatyków tworzymy własne oprogramowania oraz aplikacje, za pomocą których jesteśmy w stanie świadczyć usługi technologiczne wspierające zróżnicowane procesy biznesowe, umożliwiające realizację zleceń dla obszarów dotąd wykluczonych z obsługi zdalnej.

Nie boimy się nowych i trudnych wyzwań, z każdym pracodawcą współpracujemy indywidualnie, dla każdego pracodawcy przydzielamy osobistych koordynatorów projektu oraz managera odpowiedzialnego za poprawność współpracy.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami


Jednym z głównych naszych celów jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując oferty pracy dostosowane do potrzeb, możliwości, wykształcenia i kwalifikacji konkretnego kandydata, dbając jednocześnie o to, aby wykonywana praca była dla nich satysfakcjonująca pod każdym względem.

Z naszych usług może skorzystać każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach współpracy oferujemy osobom niepełnosprawnym:

  • Legalne i stabilne zatrudnienie
  • Pracę stacjonarną oraz telepracę
  • Pomoc w wyborze drogi kariery zawodowej
  • Ułatwienie zmiany zawodu, dokonanie przekwalifikowania zawodowego
  • Opracowanie kompleksowej oceny posiadanych predyspozycji i umiejętności
  • Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (portfolio, CV, list motywacyjny)
  • Opiekę specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Oferty pracy dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności

Nasi doradcy zawodowi wspierają osoby niepełnosprawne w przygotowaniach do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagają w przełamywaniu barier związanych z podjęciem zatrudnienia, które utrudniają im aktywne poszukiwanie pracy.

W swojej zróżnicowanej bazie zleceń posiadamy wiele ofert pracy z całej Polski - zarówno prostych czynności produkcyjnych, jak i wymagających od kandydatów szczególnych umiejętności.

Pracodawco zgłoś się do nas!


Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a w niedługim czasie nasz Specjalista ds. Rekrutacji skontaktuje się z Tobą, by omówić szczegóły współpracy. Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie oraz bogatą bazę CV dokonamy najbardziej optymalnego wyboru spośród tysięcy kandydatów.

Wypełnij krótki formularz

Zadzwonimy do Ciebie

Znajdziemy idealnego pracownika

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE - ZAJMIE TO TYLKO KILKA MINUT!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Zachęcamy do wypełnienia i wysłania do nas poniższego formularza. Po jego otrzymaniu nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem.

Wysłanie formularza jest zupełnie niezobowiązujące, nie stanowi żadnego zamówienia, służy wyłącznie do nawiązania kontaktu.