Zleć nam rekrutację - pracuj z najlepszymi!
Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi rekrutacyjne oraz rozwiązania wspierające dla Twojej firmy.

O naszej firmie


Od kilkunastu lat firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych angażuje się w budowanie rynku pracy, ukierunkowanego na dojrzałą, odpowiedzialną politykę personalną, będącą symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Efektem skali prowadzonych przez nas działań jest utworzenie serwisu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – www.rekrutacja.obpon.pl, jest on platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami.

Stwarzamy możliwość nawiązania współpracy przedsiębiorcom poszukującym pracowników i osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć zatrudnienie. Dla Firm jesteśmy gwarantem znalezienia odpowiedniego pracownika, zaś osobom niepełnosprawnym zapewniamy najbardziej optymalne warunki rozwoju zawodowego.

Redukujemy koszty

Usprawniamy pracę firmy

Oszczędzamy czas

Nasze osiągnięcia - Obpon w liczbach


Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze HR, ukierunkowanym na specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych, swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, optymalizacji procesów oraz realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu.

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami


Procesy rekrutacyjne osób niepełnosprawnych wymagają szczególnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, wrażliwości i indywidulanego podejścia do kandydata.

Oferujemy kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nasze działania są skuteczne, ponieważ dopasowujemy miejsca pracy w oparciu o znajomość zagadnień rehabilitacji zawodowej osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności i potrzeb w zakresie adaptacji warunków, które muszą być spełnione, aby osoba niepełnosprawna dobrze funkcjonowała w pracy i wykazywała się odpowiednią efektywnością na miarę rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę.

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów spośród osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki danego stanowiska.

Prowadzimy rekrutację w oparciu o własną bazę kandydatów oraz współpracę z najlepszymi uczelniami w Polsce, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób.

Powierzając nam proces rekrutacji niepełnosprawnych pracowników, pracodawca zyskuje pewność, że uzyska rekomendację najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a pracownik pewność i stabilność zatrudnienia.

Wybór odpowiedniego kandydata konsultowany jest ze specjalistami z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, co gwarantuje optymalny dobór kadr. Jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za proces rekrutacji i zapewniamy 1 miesięczną gwarancję rekomendowanego pracownika.
Wspieramy także pracodawców w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy, kadr, księgowości, ulg, dofinansowań i uprawnień, którymi dysponuje pracodawca jak i sam niepełnosprawny pracownik. Tym samym, gwarantujemy poprawność wszelkich działań związanych ze specyfiką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści zarówno finansowych, jak również tych, związanych z widocznym efektem pracy.

Zatrudnienie wydajnych pracowników z określonymi umiejętnościami, dzięki którym pracodawcy udaje się uzyskać właściwy i pożądany efekt pracy jest dla nas celem nadrzędnym – automatycznym dodatkiem wynikającym z naszych działań dla pracodawcy są korzyści finansowe np. w postaci comiesięcznych zwolnień z wpłat na PFRON z tytułu nie osiągania 6% wskaźnika zatrudnienia oraz uzyskiwanie innych ulg i dofinansowań.

Zapewniamy maksymalną optymalizację zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod kątem już osiągniętego wskaźnika zatrudnienia w kontekście rekrutacji dodatkowych pracowników, analizę stanowisk pracy pod kątem prowadzonej działalności zarówno w pracy stacjonarnej jak i telepracy.

Uświadamiamy pracodawcom, by patrzyli na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w kategoriach wielu wartości dodanych, a nie tylko kategoriach zysku finansowego. Pomagamy w realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmą i podnoszeniu etycznych standardów działania i pracy poprzez realizację założeń CSR.

Współpracując z największymi najbardziej znanymi pracodawcami w Polsce jesteśmy w stanie sprostać wysoko postawionym oczekiwaniom poprzez tworzenie zespołów pracowniczych metodą „do skutku”. Tworzymy w firmach efektywne i odpowiednio dobrane do wykonywania określonych zadań zespoły pracowników.

Ze względu na fakt, iż w naszym zespole posiadamy wybitnych specjalistów z zakresu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ale także ekspertów z zakresu księgowości, podatków, prawa, finansów możemy zaproponować Państwu kompleksową pomoc.

Przeprowadzamy audyty zatrudnienia, szkolenia grupowe i indywidualne dla kadr i księgowości oraz uczestniczymy przy ewentualnych zewnętrznych kontrolach u naszych klientów.

Dysponując zespołem doświadczonych programistów i informatyków tworzymy własne oprogramowania oraz aplikacje, za pomocą których jesteśmy w stanie świadczyć usługi technologiczne wspierające zróżnicowane procesy biznesowe, umożliwiające realizację zleceń dla obszarów dotąd wykluczonych z obsługi zdalnej.

Nie boimy się nowych i trudnych wyzwań, z każdym pracodawcą współpracujemy indywidualnie, dla każdego pracodawcy przydzielamy osobistych koordynatorów projektu oraz managera odpowiedzialnego za poprawność współpracy.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami


Jednym z głównych naszych celów jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując oferty pracy dostosowane do potrzeb, możliwości, wykształcenia i kwalifikacji konkretnego kandydata, dbając jednocześnie o to, aby wykonywana praca była dla nich satysfakcjonująca pod każdym względem.

Z naszych usług może skorzystać każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach współpracy oferujemy osobom niepełnosprawnym:

 • Legalne i stabilne zatrudnienie
 • Pracę stacjonarną oraz telepracę
 • Pomoc w wyborze drogi kariery zawodowej
 • Ułatwienie zmiany zawodu, dokonanie przekwalifikowania zawodowego
 • Opracowanie kompleksowej oceny posiadanych predyspozycji i umiejętności
 • Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (portfolio, CV, list motywacyjny)
 • Opiekę specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Oferty pracy dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności

Nasi doradcy zawodowi wspierają osoby niepełnosprawne w przygotowaniach do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagają w przełamywaniu barier związanych z podjęciem zatrudnienia, które utrudniają im aktywne poszukiwanie pracy.

W swojej zróżnicowanej bazie zleceń posiadamy wiele ofert pracy z całej Polski - zarówno prostych czynności produkcyjnych, jak i wymagających od kandydatów szczególnych umiejętności.

Pracodawco zgłoś się do nas!


Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a w niedługim czasie nasz Specjalista ds. Rekrutacji skontaktuje się z Tobą, by omówić szczegóły współpracy. Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie oraz bogatą bazę CV dokonamy najbardziej optymalnego wyboru spośród tysięcy kandydatów.

Wypełnij krótki formularz

Zadzwonimy do Ciebie

Znajdziemy idealnego pracownika

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE - ZAJMIE TO TYLKO KILKA MINUT!

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Zachęcamy do wypełnienia i wysłania do nas poniższego formularza. Po jego otrzymaniu nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Państwem.

Wysłanie formularza jest zupełnie niezobowiązujące, nie stanowi żadnego zamówienia, służy wyłącznie do nawiązania kontaktu.

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.